Griškānu pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus būt aktīviem un sakopt savu pagastu LIELĀS TALKAS 2015 ietvaros 25. aprīlī.

 

Lai apzinātu piesārņotās vietas lūgums iedzīvotājus atzīmēt kartē vietas, kuras nepieciešams uzkopt.

 

SAKOPSIM SAVU PAGASTU!

 

Karte pieejama šeit- http://www.talkas.lv/?page=595

Griškānu pagasta pārvalde informē, ka sākot ar 2015.gada 01.maiju maksa par ūdeni un kanalizāciju tiks aprēķināta sekojoši:

1. Saskaņā ar ūdens skaitītāju mērījumiem katrā dzīvoklī;

2. Ja daudzdzīvokļu mājā visos dzīvokļos ierīkoti ūdens skaitītāji, tad starpību starp mājas ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļos ar skaitītāju noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot avārijas un remontā nopludināto ūdens daudzumu, sedz visi dzīvokļu īpašnieki atbilstoši īpašumu skaitam;

3. Ūdens patēriņa starpību starp ūdens skaitītāja rādījumu mājai un uzrādītajiem mērījumiem dzīvokļos sadala atbilstoši īpašumu skaitam starp dzīvokļu īpašniekiem, neatkarīgi no dzīvoklī dzīvojošo personu skaita, ja:

  • nav uzstādīti ūdens skaitītāji;
  • nav sniegta informācija par ūdens skaitītāja mērijumiem 3 mēnešus pēc kārtas;
  • aizliegts pagasta pārvaldes pārstāvim atkārtoti veikt skaitītāja pārbaudi;
  • konstatēts, ka ūdens skaitītāji ir bojāti.  
Design by vonfio.de