Izvelne 
Sākumlapa
Tehnisko projektu dokumentācija
Plānošanas dokumenti

 Jaunumi 
Aktuālā informācija
Atalgojums
Griškānu pagasta pārvaldes nolikums
Iepirkumi
Normatīvie akti un citi dokumenti
Par mums
Publikācijas un statistika
Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes un iestāžu kontaktinformācija
Saites
Sniegtie pakalpojumi
Ziņas par iestādi Sākumlapa 
Sākumlapa

Griškānu pagasts atrodas Rēzeknes rajona austrumu daļā. Tā platība ir 7677,6 ha, iedzīvotāju skaits- 2007. Pagasts robežojas ar Rēzeknes pilsētu, Verēmu, Stoļerovas, Čornajas un Cirmas pagastiem.

Attālums no pagasta centra Sprūževas līdz Rēzeknes pilsētas centra, ir 8 km. Ziemeļos pagasta teritorija 3 km garumā no Rēzeknes pilsētas līdz Taudejāņu strauta ietekai robežojas ar Verēmu pagastu, tālāk 6 km garā posmā līdz Bižu ezera ziemeļaustrumu galam- ar Lendžu pagastu. Austrumos 9,5 km garumā pagasts robežojas ar Cirmas pagastu, bet dienvidaustrumos 3,5 km garumā ar Stoļerovas pagastu. Visgarākā robeža ir ar Čornajas pagastu- 12,5 km pašvaldības dienvidos. Rietumos 3 km garumā ir kopēja robeža ar Ozolaines pagastu un 8 km garumā ar Rēzeknes pilsētu.

Pagasta teritoriju ziemeļu daļā šķērso valsts nozīmes autoceļš (A 12) Rīga- Maskava, un I šķiras autoceļš (P 54) Rēzekne – Griškāni. Dienvidrietumu daļā pagasta teritoriju šķērso I šķiras autoceļš (P55) Rēzekne- Dagda. Virzienā no ziemeļrietumiem uz dienvidaustrumiem pagasta centrālo daļu šķērso vietējās nozīmes autoceļš (V579) Rēzekne- Stoļerova.

Vēsturiski Griškānu pagasta teritorija aizņem daļu no bijušā Makašēnu un Rēznas pagasta.

Pagasta teritorijā ir 45 sādžas, lielākās no tām- Sprūževa, Janapole, Greiškāni, Staroščiki, Jupatovka un Čači.

Griškānu pagasta teritorija ietilpst Rēzeknes speciālās ekonomiskās zona teritorijā ( 81, 7 ha). Šajā teritorijā darbojošies uzņēmumi var iegūt Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma statusu un saņemt nodokļu atlaides (skat. www.rsez.lv).


 


Uz galveno       Atpakaļ Kontakti 

    

     Rēzeknes novada pašvaldības

         Griškānu pagasta pārvalde

 

 

Vadītāja    64640431

sekretāre:                    

Grāmatvedība:     646 40462

Bāriņtiesa:           646 40462

Zemes ierīcības konsultants 64640462

Sociālais darbinieks : 646 40507