Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinības Griškānu pagastā

17. un 18. novembrī Griškānu pagasta kultūras namā tika svinēta Latvijas 97. dzimšanas diena. 17. novembrī notika svinīgs pasākums, kurā piedalījās Rēznas pamatskolas struktūrvienības Zarečnajas pamatskolas audzēkņi un Griškānu pagasta PII audzēkņi, kas ar saviem priekšnesumiem priecēja pasākuma apmeklētājus. Pasākuma laikā tika arī godināti iedzīvotāji, kuri devuši ieguldījumu pagasta attīstībā.

18. novembra pievakarē Griškānu pagasta kultūras namā notika ģimeņu vakarēšana “To vietiņu gan zināju, kur māmiņa šūpli kāra”. Pasākuma sākumā apmeklētāji iededza svecītes un vienojās kopējā tautas lūgšanā “Dievs, svētī Latviju!”. Vēlāk tika stāstīti interesanti stāsti par Latvijas vēsturi un apmeklētāji gāja latviskās rotaļās. Bija arī radošā darbnīca: apmeklētāji gatavoja Latvijas karodziņus, kurus vakara noslēgumā ņēma sev līdzi kā svētku simbolu un piemiņu par Latvijas 97. dzimšanas dienu.

 

Paziņojums

PAZIŅOJUMS: 24. novembrī pl. 17:30 Griškānos notiks iedzīvotāju sapulce par pretendentu izvirzīšanu pagasta pārvaldes vadītāja amatam

Senlietu izstāde Griškānu pagasta kultūras namā

No 5. līdz 19 novembrim Griškānu pagasta kultūras namā vērojama seno grāmatu, skaņuplašu, sadzīves priekšmetu izstāde “20. gadsimta sākums”. Izstādē iespējams apskatīt vairāk nekā 100 gadus vecas apsveikumu kartiņas, skaņuplates, kā arī grāmatas. Apskatāma grāmata, kas izdotas 1896. gadā, kā arī 1901., 1902. un 1916. gadā izdotas grāmatas. Senlietas kādreiz piederējušas Pjotram Bogrecam.

Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu

Griškānu pagasta pārvalde paziņo, ka 2015.gadā plāno nozāģēt 17 kokus – papeles, koki atrodas Greiškānu ciemā tuvu pie daudzdzīvokļu mājām uz pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0864.

Koki – papeles noēno dzīvokļus, ir veci ar satrudējušiem stumbriem, krītot var nodarīt lielu kaitējumu tuvu esošajām dzīvojamām mājam, cilvēkiem vai garām braucošajām automašīnām.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta no 2015.gada 15.aprīļa līdz 2015.gada aprīlim 29.aprīlim saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošo Noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā III nodaļu.

Lūdzam apskatīt informāciju par nozāģēšanai plānotiem kokiem un iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Griškānu pagasta pārvaldē lietvedei (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641, tālr. 64640431, vai uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).