Valentīndienas balle

2016. gada 13. februārī plkst. 21:00 - 3:00 Sprūževas kultūras namā notiks valentīndienas balle "Latino ritmos". Vakara programmā notiks konkursi, spēles. Ieeja ar groziņiem.

Informācija par sadzīves atkritumu savākšanu!

GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDES  INFORMĀCIJA

PAR    SADZĪVES   ATKRITUMU   SAVĀKŠANU

Griškānu pagasta pārvalde informē, ka Rēzeknes novada pašvaldība organizē, koordinē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta sasitošajiem noteikumiem Nr. 38 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”.

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem un vienošanos par atkritumu apsaimniekošanu, ikvienam Rēzeknes novada nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam ir pienākums noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju – SIA “ALAAS”, juridiskā adrese: “Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV 4633 (biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV 4601, kontakti: 64667440, 64605452, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Līgumu neesamības gadījumā lūdzam nekavējoties sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “ALLAS” un noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu.

Brīdinājums!

Sākot ar 2016.gada 01.martu tiks apsekoti īpašumi, noskaidroti to īpašnieki, valdītāji un lietotāji, kā arī tiks noskaidrota informācija par līgumu esamību ar atkritumu apsaimniekotāju. Līgumu neesamības gadījumā pilnvarotas personas sastādīs administratīvo pārkāpumu protokolus par sadzīves atkritumu radītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā un nosūtīs šos protokolus Rēzeknes novada Administratīvajai komisijai. Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 38 punktu Nr.42 par Saistošo noteikumu pārkāpšanu, tajā skaitā līgumu neslēgšanu, fiziskas un juridiskas personas saucamas pie administratīvās atbildības, bet saskaņā ar  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta otro daļu, par minēto pārkāpumu Administratīvā komisija var uzlikt naudas sodu fiziskām personām no 70 līdz 700 euro, bet juridiskām personām -  no 430 līdz 1400 euro.

Aicinām visus Griškānu pagasta sadzīves atkritumu radītājus piedalīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā atbilstoši iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem un noslēgt līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju, lai novērstu nelabvēlīgas sekas un administratīvo lietvedību uzsākšanu.

Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs:   Jānis Aleksāns

2016.gada 20.janvārī

Konkurss "Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs". Aicinājums pieteikt aktīvus lauku bibliotekārus

      Arī šogad Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (Biedrība) izsludina konkursu "Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs" un aicina pieteikt aktīvus, radošus un izcilus lauku bibliotekārus. Konkurss norisināsies devīto reizi. Tā ir lasītāju balva un atzinība saviem bibliotekāriem.

      Ik gadu tiek apbalvoti pieci bibliotekāri - viens no katra Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas.

      "Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs" ir iespēja atrast un izcelt pašaizliedzīgus, darbīgus, iedvesmojošus mūsu mazo "gaismas piļu" darbiniekus. Pateicoties konkursam, visa Latvija var uzzināt par aktīviem cilvēkiem pagastos, kuri palīdz uzlabot līdzcilvēku ikdienas dzīvi.

       Šogad Biedrība aicina lasītājus vēstulēs pastastīt par saviem bibliotekāriem, kuri ir entuziasma un radošuma pilni, rūpējas par saviem lasītājiem, sagaida tos ar smaidu smaidu, izveidojušu savu bibliotēku par vietējo gaismas pili, organizē pasākumus un apmācības, veido pievilcīgu un mājīgu bibliotēkas vidi.

     Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas, kas stāsta par bibliotekāra aktivitātēm, Biedrība gaidīs līdz 1. martam pa pastu (Mūkusalas iela 3, Rīga, LV1048) vai epastā (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Vairāk informācijas

LNB Atbalsta biedrība

67843767

 

Paziņojums

PAZIŅOJUMS: 24. novembrī pl. 17:30 Griškānos notiks iedzīvotāju sapulce par pretendentu izvirzīšanu pagasta pārvaldes vadītāja amatam